Tarieven 2023

Geachte Cliënt,

Fysiotherapie is voor een groot deel uit de basisverzekering gehaald.

Als u aanvullend verzekerd bent, zal de behandeling over het algemeen nog vergoed worden.

Het aantal behandelingen dat vergoed wordt kan variëren en hangt af van uw aanvullende polis. Wij raden u daarom aan om de polisvoorwaarden nauwkeurig door te lezen.

De behandeling die niet vergoed wordt door uw zorgverzekeraar, en voor restitutieverzekerden zullen wij volgens onderstaande prijslijst bij u in rekening brengen.

Prestatiebeschrijving Prijs
Zitting fysiotherapie 41,00
Zitting manuele therapie 54,00
Zitting oedeem therapie 54,00
Lange zitting complexe zorgvraag 61,50
Screening 17,50
Intake en onderzoek na screening 57,50
Intake en onderzoek na verwijzing 57,50
Eenmalig fysiotherapeutisch consult 71,50
Toeslag uitbehandeling 17,50
Telefonisch consult 25,00
Niet nagekomen afspraak * 41,00
Eenvoudige korte rapporten 64,00
Meer gecompliceerde tijdrovende rapporten 117,50
Intake Medische Trainings Therapie 30,00
Medische Trainings Therapie per maand 40,00
Diverse braces en bandages Op aanvraag

*       Een afspraak, niet 24 uur tevoren afgezegd of niet nagekomen zonder bericht, wordt bij u in rekening gebracht. U ontvangt hiervoor een nota.

Fysiotherapie & Manuele Therapie De Molenbeek