Wat is het BIG-nummer?

Het BIG-register (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg) is een Nederlands register waarin zorgverleners staan vermeld welke volgens de door in Nederland gestelde wettelijke kwaliteits-/opleidingseisen voor hun beroepsgroep voldoen.

In de Wet BIG staan 9 beroepsgroepen genoemd: apotheker, arts, fysiotherapeut, gezondheidspsycholoog, physician assistant, psychotherapeut, tandarts, verloskundige en verpleegkundige .

Zorgverleners met een Nederlands diploma die zich willen inschrijven in het BIG-register moeten voldoen aan de volgende eisen:

  • Geldig diploma
  • Voldoen aan de criteria voor herregistratie (iedere 5 jaar), te voldoen middels voldoende werkervaring en (bij-)scholing
  • Niet onder toezicht staan vanwege een lichamelijke of geestelijke toestand
  • Geen beroepsbeperkende maatregel
  • Betalen voor registratieperiode van 5 jaar
Wetswijziging

Door een wijziging in de wet BIG zijn BIG-geregistreerde zorgverleners per 1 april 2019 verplicht hun BIG-nummer actief bekend te maken op plekken waar zijn/haar naam en beroep bekend wordt gemaakt. Hierdoor wordt het voor patiënten makkelijker te controleren of een zorgverlener in het BIG-register staat ingeschreven. En als BIG-geregistreerde zorgverlener bent u snel vindbaar en zonder dat u verward wordt met een collega met eenzelfde achternaam en hetzelfde beroep.

Door deze maatregel wordt het voor patiënten makkelijker te controleren of een zorgverlener in het BIG-register staat ingeschreven en is de zorgverlener snel vindbaar en zonder dat deze verward kan worden met een collega met eenzelfde achternaam en hetzelfde beroep.