Tarieven 2024

Geachte Cliënt,

Fysiotherapie is voor een groot deel uit de basisverzekering gehaald.

Als u aanvullend verzekerd bent, zal de behandeling over het algemeen nog vergoed worden.

Het aantal behandelingen dat vergoed wordt kan variëren en hangt af van uw aanvullende polis. Wij raden u daarom aan om de polisvoorwaarden nauwkeurig door te lezen.

De behandeling die niet vergoed wordt door uw zorgverzekeraar, en voor restitutieverzekerden zullen wij volgens onderstaande prijslijst bij u in rekening brengen.

Prestatiebeschrijving Prijs
Zitting fysiotherapie 42,50
Zitting manuele therapie 55,50
Zitting oedeem therapie 55,50
Lange zitting complexe zorgvraag 63,00
Screening 19,00
Intake en onderzoek na screening 59,00
Intake en onderzoek na verwijzing 59,00
Eenmalig fysiotherapeutisch consult 73,00
Toeslag uitbehandeling 19,00
Telefonisch consult 42,50
Niet nagekomen afspraak * 42,50
Eenvoudige korte rapporten 65,50
Meer gecompliceerde tijdrovende rapporten 117,50
Intake Medische Trainings Therapie 31,50
Medische Trainings Therapie per maand 47,50
Diverse braces en bandages Op aanvraag

*       Een afspraak, niet 24 uur tevoren afgezegd of niet nagekomen zonder bericht, wordt bij u in rekening gebracht. U ontvangt hiervoor een nota.

Fysiotherapie & Manuele Therapie De Molenbeek